Försäkring & Säkerhet

Vårt säkerhetsarbete

 

Arboristerna Trädvård Global Service prioriterar säkerheten. Både för sin omgivning och för den egna personalen. Noggrann analys av arbetet görs alltid innan arbetet påbörjas. Skulle trädet vara skadat eller på annat sätt olämpligt att klättra i avstår vi från klättring och försöker lösa jobbet på annat sätt, t.ex. genom att använda lift. Vi uppdaterar kontinuerligt vår kunskap och utrustning efter nya regler och arbetsförordningar t.ex. från Arbetsmiljöverket. Inför varje arbete gör vi en riskanalys för att på så sätt upptäcka och minimera alla risker. Utifrån riskanalysen kan olika åtgärder tas för att inga incidenter skall hända så som avspärrningar. Vi låter heller aldrig en person klättra ensam. Det finns alltid minst två personer med vid trädklättring. Arboristerna innehar en företagsförsäkring i Länsförsäkringar, bestående dels av en person- och sakskadeförsäkring.

Högsta ersättning

– per skada 10 000 000 kr

– per försäkringsår 20 000 000 kr

Vid förfrågan kontakta

Länsförsäkringar Stockholm i Täby

Gruppnummer: 08-562 835 70

Försäkringsnummer: 9059117*02