Miljöpolicy

Vår miljöpolicy

Djurpolicy

Under våren och försommaren kan vi komma kontakt med häckande fåglar. Vi har en djurpolicy som säger att vi inte avsiktligt dödar djur för att fälla träd. Du kan läsa mer hos Naturvårdsverket.

Miljöpolicy

Med naturen som arbetsplats är det självklart för oss att värna om miljön. För att minimera företagets miljöpåverkan och föroreningar eftersträvar vi i vår miljöpolicy att följa Naturvårdsverkets vägledning. Naturvårdsverkets hemsida

Miljöanpassad alkylatbensin.

Miljövänlig vegetabilisk olja.

Miljövänlig diesel olja.

Regelbunden service av maskinpark och fordon

Vi följer gällande miljölagstiftning

Vi har miljöintyg för samtliga maskiner och fordon.