Trädfällning i Stockholm, Danderyd & Djursholm

Trädfällare i Stockholm & Danderyd

De allra flest kan beskäras av en kunnig arborist året runt. Innan vi utför ett jobb gör vi alltid en bedömning på plats för att se trädets kondition och syftet med beskärningen. Du kan alltid vara säker på att allt går rätt till när du anlitar en arborist från Arboristerna. Vi är din trädfällare i Stockholm med omnejd och vi finns här för dig när du behöver hjälp – i alla lägen. Oavsett typ av arbete – sektionsfällning, stubbfräsning eller annan trädfällning – vi löser det!

Stockholms bästa sektionsfällning av träd

Vi vill erbjuda dig som kund bästa möjliga hjälp, oavsett område i vår repertoar. Trädfällning kan vara en potentiell farlig operation, då det ofta innefattar höga höjder. Det finns också ofta fastigheter, känsliga miljöer eller värdefulla objekt i trädhets närhet. Vi tillämpar sektionsfällning i det här fallet, vilket innebär att vi plockar ner trädet bitvis. Det här gör vi genom att först klättra upp på trädet iförda klätterutrustning och klättersporrar, för att sedan kapa trädet i bitar. Sporrarna skadar trädet och därför använder vi endast dem vid fällningsarbeten.
Alla våra arborister är certifierade, försäkrade och har genomgått alla relevanta utbildningar. Vi har erfarenhet och utrustning för att säkert utföra avancerade sektionsfällningar. Sektionsfällning i Stockholm kräver stor kunskap, då uppdrag ofta utförs i känsliga parker, stadsdelar och trädgårdsmiljöer. Tack vare våra arbetsmetoder kan vi även sektionsfälla träd där kranar och skylifts inte kommer åt. Våra trädfällare är välkända i regionen och hjälper dig i hela Stockholmsområdet, Danderyd som Djursholm.
Priser är alltid svåra att uppskatta på förhand, mer information om vår priser för sektionsfällning hittar du på den här sidan.

Sektionsfällning kan omfatta

• Stamklättring
• Repklättring
• Riggning
• Linbana

Traditionell trädfällning i Stockholm & Danderyd med omnejd

Vi använder oss av metoden traditionell trädfällning om utrymme och markförhållanden tillåter detta. Det här handlar om att vi låter trädet falla naturligt, vilket främst brukar användas vid skogsarbete, i skogspartier eller vid etablering av byggtomter. För att säkerställa att trädet faller rätt använder vi oss av en särskild domkraft som kallas fällriktare. Innan varje trädfällning utför vi en noggrann riskanalys med hjälp av en checklista, vilket ligger till grund för vilken metod som ska användas.

Vi har även möjlighet att plocka ner träd i sektioner med lastbilskran – förutsatt att lastbilen får plats förstås.

 Trädfällning med Mobilkran/Skylift

Den vanligaste anledningen till att använda skylift vid trädfällning är att trädet bedöms vara i så pass dålig kondition att säker klättring inte är möjlig. Ska flera träd tas ner, till exempel vid avlastningsbeskärning vid vägkanten kan fällning från skylift i många fall vara billigare. Ifall trädet står mycket känsligt till kan vi använda mobilkran, vilket gör att trädet kan monteras ner i stora sektioner, vilket sparar tid.

Gör brasved av ditt träd – vi hjälper dig

Kanske har du egen braskamin? Vi kan såga upp stammen i 25 – 40 centimeterskubbar att göra ved utav. Många av våra kunder tycker det är roligt att klyva veden själva, mot en extra kostnad kan vi även göra det åt dig om du önskar.

Tillvägagångssätt från idé till genomförande

 

Vår arbetsmodell går ut på att alltid träffa dig som kund och diskutera ditt behov i lugn och ro innan arbetet utförs. Tillsammans går vi igenom vad som göras, hur vi går till väga och vad kommer att kosta. Du väljer mellan att låta oss göra allt från trädfällning, uppsågning av kubb och vedklyvning till bortforsling av trädavfall och stubbfräsning. Vi kan också bara ta ner trädet och lämna kvar stambitar och grenar på plats. Vi ger oftast en kostnadsfri offert redan vid första mötet, annars skickar vi den via e-post eller brev. När arbetet utförs gör vi alltid en noggrann riskanalys inför varje fällningsmoment. Vi vill säkerställa att vare sig person eller egendom inte skadas vid arbetet.

Sektionsfällning och Trädfällning i Stockholm, Danderyd