Offentlig verksamhet och företag

För företag & verksamheter

 

Flertalet av våra fasta uppdragsgivare är företag såsom kommuner och statliga myndigheter som vi ingått ramavtal med. Vår personal har lång erfarenhet och gedigen utbildning, vilket garanterar att våra beställare får högsta kvalitet på utförda uppdrag. Vi har maskiner som är skonsamma mot mark och miljö vilket ofta är ett krav vid åtgärder på offentlig mark och i känsliga naturområden. Större uppdrag utför vi upphandlingar i hela Sverige.

 

Några av de uppdrag vi arbetar med:

  • Trädvård för att höja estetiska värden för träd i gatumiljö, anläggningar, parker och trädgårdar.
  • Trädbeskärning för att öka säkerhet och framkomlighet kring vägar, gång- och cykelbanor.
  • Beskärning av allé träd vid vägarna.
  • Fällning av riskträd i besvärliga lägen där vanliga trädfällningsmetoder inte går att använda.
  • Konsulterande skogs- och arboristtjänster.
  • Skogliga åtgärder i tätortsnära skogs- och rekreationsområden.
  • Naturvårdande åtgärder i tätortsnära skogar och naturreservat.
  • Avverkning inför nybyggnationer.
  • Trädinventering och trädbesiktning för att säkerställa risknivå, skador, vitalitet samt skötsel och underhåll för enskilda träd eller större trädbestånd.