Plantering

Välj rätt träd

Val av rätt träd för rätt plats och korrekt plantering är relativt små insatser vilka är av största betydelse för ett träds framtid. En lyckad trädplantering är en växande investering för trivsel och miljö som kan vara omgivningen till glädje under flera generationer.
Ogenomtänkta och felaktigt utförda planteringar är ett slöseri med tid och pengar.
Arboristerna har sedan 1998 byggt upp ett väl fungerande kontaktnät med trädmäklare och entreprenörer för framgångsrika planteringar.
Hör gärna av dig till oss för rådgivning och utförande av planteringsarbeten.

Etableringskostnader

• Val av träd och storlek
• Schakt och preparation
• Jord
• Plantering
• Trädstöd
• Trädskydd
• Etableringsskötsel 5 år

plantering