Om Arboristerna

Vi har träd varmt om hjärtat och älskar vårt arbete. Arboristerna grundades i Djursholm 1998 av Lars Haglund. Vi har vår trädvårdsbas i Djursholm men vårt huvudsakliga arbetsområde är ute bland träden, i Storstockholm.

Läs mer om oss

Vår inriktning

Vi arbetar med trädvård utifrån trädets biologiska förutsättningar och estetiska värde enligt moderna trädvårdsprinciper. Snyggt och städat efter arbetet är vår policy. Städningen efter avslutat uppdrag är lika viktigt för oss som uppdraget i sin helhet är för dig. För att hålla oss uppdaterad med de senaste rönen inom trädvård medverkar personalen regelbundet på kurser och seminarium som anordnas i Sverige och Europa.

 

Erbjudande

Vi erbjuder beskärning och fällning av träd i alla miljöer och arbetet utförs genom klättring. Trädvårdsåtgärder kan även innefatta kronstabilisering och markförbättring kring äldre träd. Trädplantering, etableringsskötsel och stubbfräsning är andra uppdrag som ingår i verksamheten. Inom konsultering utför våra arborister riskträdsbesiktningar och trädvärderingar samt upprättar trädvårdsplaner för större och mindre trädbestånd.

Kompetens inom företaget

Arboristerna är utbildade enligt normer fastställda av ”European Arboriculture Council” Markpersonalen har b.la. genomgått motorsågsutbildning, Vägverkets kurs ”Säkerhet på väg” samt utbildats i att utföra livräddning i träd.

 

Kvalifikationer

*ESA Röj
*N/CArb Nationellt certifikat i trädvård
*NPTC CS30 Motorsågsunderhåll
*NPTC CS 36 Genomskärning och stapelprocedurer
*NPTC CS 32a/b Trädfällningsoperationer
*NPTC CS 38 Trädklättring och räddningar på hög höjd.
*NPTC CS 39 Användning av motorsåg från rep och sele.
*NPTC CS 40 Trädbeskärning med en motorsåg.
*Motorsågskort A.B.C.E

Dokumenterad utbildning

Många företag som jobbar med träd kallar sig arborister, titeln är inte skyddad. Efter en grundutbildning på 2 år är man utbildad trädvårdare(arborist) För att få ett jobb i ett företag krävs även NPTC-kurser i olika arbetstekniker. Vissa företag har även en konsulterad arborist som jobbar med trädvärderingar och besiktning av träd. En konsulterad arborist är utbildad på högskola.

Vi samarbetar med:

Turebergs Åkeri AB
Trädmästarna AB
Global Tree Care AB

 

Vi sponsrar:

Polisens hundförarförbund
Polisens mot narkotika
Företagarförbundet
Polisens Idrottsklubb