Trädgård

Den yviga häcken

I en stor trädgård kan man med fördel låta häcken växa ut helt. Dock måste du ändå vara noga med att klippa ner den något varje år. Alla grenar som blir för långa klipper man av liksom alla döda och sjuka grenar. Detta sker för att bibehålla fräschören och yvigheten i häcken samt för att den ska kunna göra sig bättre i en stor trädgård.

Den smala häcken

Strävar man efter en smal häck så finns det bara en väg att nå fram dit, nämligen att klippa den ofta och regelbundet. Om du missar att göra det blir häcken inte bara stor och bred utan även kal på insidan. Detta på grund av att de nedersta grenarna inte får tillräckligt med sol och luft för att kunna växa och utvecklas. Förutsättningen för att sol- och lufttillförseln ska kunna garanteras på ett tillfredsställande sätt är att häcken tillåts vara smalare upptill än nertill. Vid beskärning arbetar du nedifrån och uppåt. Först beskärs sidorna och därefter översidan. Spänn upp ett snöre för att ange rätt höjd. Det blir lättare att jobba då. Sidogrenarna beskärs försiktigt om du önskar en bred häck och kraftigare om du vill ha en smal häck.

Den gamla och vanskötta häcken

Har du en gammal, risig och vanskött eller gles häck? Då är det hög tid att göra något åt det hela. Det är väldigt enkelt men det kräver en hel del mod och beskärning. Har du en vanskött lövhäck så beskärs alla grenarna cirka 25 centimeter över marknivå. Detta är en drastisk men ändå nödvändig åtgärd. De följande två åren håller du häcken i trim genom att beskära den kraftigt och dessutom göra det regelbundet. Den ursprungliga höjden på häcken uppnås efter fyra till fem år. Den bästa tiden för plantering av ny häck är sent på hösten eller tidigt på våren.

Fruktbeskärning och Stenfrukt

Vi på arboristerna utför fruktbeskärning i samband med trädarbeten eller intill närliggande kommuner. Är det få träd tar vi framkörningsavgift på 520kr moms tillkommer med 25%.

Vattenskott

Det är när du skurit bort för mycket bladmassa som det bildas många vattenskott. Gallra lättare bland dem ett år och se långskotten växa och vattenskotten bli färre. Så småningom bär också vattenskotten frukt. Fruktskott och fruktspjut blir aldrig långa grenar – de bär frukt. Samma sak med sporren och ringsporren – skär man ovanför dem kommer ingen ny kraftigare gren i deras ställe. Där kommer blom – detta eller nästkommande år. Om man däremot skär över den vegetativa knoppen, växer en gren ut där.
Våra tjänster inom trädgård
• Beskärning
• Uppbyggnadsbeskärning
• Återplantering