Stubbfräsning i Stockholm

Pris för stubbfräsning bestäms av geografiskt läge, antal stubbar, stubbdiameter & fräsdjup. När stubben är fräst återstår endast en hög med flis och en grop.

Framkörning & Etableringskostnader

650 kr
750 kr 3 mil från Danderyd
850 kr 5 mil från Danderyd

Mät stubbens diameter i marknivå ta med rotbenen och ta ett medelvärde för prisuppgift

Pris per dm i diametern

Normalt fräsdjup 10 – 30 cm 135 kr per dm i diametern
Fräsdjup 30 – 50 cm 250 kr per dm i diametern
Fräsdjup 50 – 100 cm Offert

Tilläggstjänster

Uppsamling av flisavfall 600 kr per lass 3 kubik
Bortforsling 500 kr
Tippavgift 300 kr per lass 3 kubik
Samtliga priser är inkl. moms

Flisavfall från stubbfräsning i Stockholm

Vi kan tyvärr inte ta hand om flisavfall efter stubbfräsning om de inte är bestämt innan arbetet börjar.
Tall – flisavfall innehåller terpentin.
Lövträd – flisavfall kan användas till näring för trädgårds rabatter eller jordförbättring.

Flis som jordförbättring

Under stubbfräsning bildas en mängd flis som är uppblandat med jord och småsten. Denna flis kan med fördel läggas på rabatter, runt buskar och under träd som jordförbättrare.

Luckra gärna upp rabatten och blanda fliset med befintlig jord. Tillsätt barkmull och/eller lite gödsel för att förbättra strukturen. Sprid ut fliset till ett ca 5 cm tjockt lager. Tänk på att inte skada rötter och att inte lägga jord och flis direkt mot stammen på träd eftersom det påverkar fukt- och syrehalten negativt.

Stubbfickning

Försök och erfarenhet visar att ringbarkning ej fungerar på rotskottsbildande träd så som på asp, poppel m.fl. På rotskottsbildande träd så fortsätter rotsystemet att slå nya skott även då man har fräst bort själva stubben. Stubbfräsning fungerar utmärkt på stubbskottsbildande träd ex. björk och ek. Stubbfickning slår ut hela rotsystemet på det behandlade trädet/stubben. Det är bara rotsystemet som påverkas så varken djur, natur eller människor kommer i kontakt med substansen.

Ekonomiska fördelar

Stubbfickning förhindrar bildandet av nya skott så du slipper gå med röjsågen år efter år.

Stubbfräsning Stockholm Stubbfräsningsmaskin
Stubbfräst stubbe
Fräst stubbe - Rätt eller fel