Trädfällning i Stockholm, Danderyd & Djursholm

Trädfällare i Stockholm & Danderyd

 

De flesta träd kan av en kunnig arborist beskäras nästan året runt. Vi gör alltid en bedömning på plats för att först se trädets kondition och syftet med beskärningen. När du anlitar en arborist hos Arboristerna kan du vara helt säker på att allt går rätt till. Vi är din trädfällare i Stockholm med omnejd och finns här för dig när du behöver professionell hjälp, året runt.

 

Sektionsfällning genom klättring

 

Trädfällning Stockholm, Danderyd eller sektionsfällning av träd är en potentiellt farlig operation som bör utföras av yrkesmän. Trädfällning i bebyggelse kräver ofta att trädet nedmonteras i mindre delar. Detta görs för att inte skada känsliga miljöer eller värdefulla objekt i trädets närhet. Utrustningen som används skiljer sig något från den som används vid beskärning. Förutom den vanliga klätterutrustningen använder vi “klättersporrar” för att underlätta arbetet i trädet. Då dessa skadar trädet används de uteslutande vid fällningsarbeten. Arboristerna har alla relevanta utbildningar, certifieringar och försäkringar, erfarenhet och utrustning för att säkert kunna utföra avancerade sektionsfällningar i känsliga park-, stads- och trädgårdsmiljöer. Våra arbetsmetoder gör det även möjligt att sektionsfälla träd otillgängliga för kranar och skylifts. Våra trädfällare är experter och hjälper dig i hela storstockholmsområdet; Danderyd som Djursholm. Priser för trädfällningar är alltid svårt att säga, därför ber vi er att läsa mer här sedan höra av er till oss för en mer exakt offert.

 

Sektionsfällning kan omfatta

• Stamklättring
• Repklättring
• Riggning
• Linbana

 

Traditionell trädfällning i Stockholm & Danderyd med omnejd

Traditionellt vis är ett tillvägagångssätt som tillämpas om utrymme och markförhållanden tillåter detta. Främst används metoden vid vanligt skogsarbete, i skogspartier eller vid etableringar av byggtomter. Vi använder oss av en fällriktare en domkraft för säker fällning. Vi gör alltid en noggrann riskanalys via en checklista innan varje fällningsmoment, som ligger till grund för vilken metod som ska användas.

Vi har möjlighet att ta ner träd i sektioner med lastbilskran där de finns plats för lastbilen.

 

Mobilkran/Skylift

Vanligaste anledningen till att använda skylift är att trädet bedöms vara i så dålig kondition att säker klättring inte är möjlig. Är det ett fler tal träd t.ex. avlastningsbeskärning vid vägkanten kan de många fall bli billigare. Anledningen till att använda mobilkran är trädet står mycket känsligt till, fördelen är att trädet monteras ner i stora sektioner och spar tid.

 

Sågas upp i 25 – 40cm kubbar/ Vedklyvning

Har ni egen braskamin, kan vi såga upp stammen i ca 25 – 40cm kubb samt grenar större än 10cm i diametern. Många av våra kunder tycker de är roligt och uppfriskande motion att klyva kubben själva, dessutom känns det bra att elda med sin egen ved. Mot en extra kostnad kan vi även klyva veden.

 

Tillvägagångssätt från idé till genomförande

Vår arbetsmodell är att alltid träffa dig som kund och diskutera igenom ditt behov i lugn och ro innan arbetet utförs. Vi går igenom vad som ska göras, hur vi ska gå tillväga, och vad det kommer att kosta. Du väljer mellan att låta oss göra allt från trädfällning, uppsågning av kubb och vedklyvning till bortforsling av trädavfall och stubbfräsning eller bara låta oss ta ner trädet och lämna stambitar och grenar på plats. Oftast får du en kostnadsfri offert på plats redan vid första mötet, eller så skickar vi offerten via e-post eller brevledes. När arbetet utförs görs alltid en noggrann riskanalys inför varje fällningsmoment, en checklista gås igenom för att säkerställa att varje sig person eller egendom risker att skadas.

Sektionsfällning och Trädfällning i Stockholm, Danderyd