Prissättning

Trädarbete

All arbete räknas in i tid och kubik lika med kostnad där efter får man ett fast pris.

De ni kan själva göra innan ni kontaktar oss gör en detaljplan, fundera igenom vad ni vill ha för arbete utfört t.ex. endast nertagning av trädet, beskärning, sågas upp i 30cm kubbar, om ni ska ha bortforsling av träd avfallet eller endast grenar. Om trädafall ska forslas bort hur långt träden står från vägkanten. Mer information on lastbilen finns på länken transporter

Skicka gärna in en förfrågan till Arboristerna. Bifoga då bilder på ert träd där det framgår var trädet står i förhållande till olika känslig egendom så som hus, ledningar, andra träd, växter m.m. och skriv ner alla era önskemål. Där efter kan vi ge er ett kostnadsförslag eller kommer vi ut på plats. Kan ni inte ta bilder går de bra att markera träden. Vi arbetar vanligtvis så att varje träd inspekteras individuellt. Kunden får sedan ett fast pris på önskat arbete. Därigenom undviks att kunden blir stressad om något skulle krångla och dra ut på tiden. De underlättar för vår planering och kan där emot ge bättre service. Arboristerna gör gärna en gratis prissättning och ger råd vid större arbeten. Kontakta oss för en diskussion. Under 1 500 kr inkl. moms kostar de mer för oss att komma ut till er än vad ni får betala oss och då är de bättre att få ett pris på plats.

 

Riktpris

Eftersom varje träd är unik, varierar i storlek och dessutom står på unika platser är det ytterst svårt att ge generella priser. Som riktpris kan man säga att nedmontering av ett normalstort träd kostar från 2 500 – 3 000 kr inkl. moms och uppåt. Beskärning, kronutglesning och reducering kostar ungefär detsamma. Vidare beror priset givetvis på hur mycket hjälp som önskas. All arbete räknas in i tid från träd arbete till uppsamling och bortforsling av träd avfall.